بسته نرم افزار بازرگانی سپیدار

بسته نرم افزار بازرگانی سپیدار

بسته نرم افزار بازرگانی سپیدار

بسته نرم افزار بازرگانی سپیدار   سیستم های مختلفی از جمله بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری را دارا می باشد. یکی از بسته های نرم افزار حسابداری سپیدار، بسته نرم افزاری بازرگانی سپیدار است که مناسب برای شرکت هایی می باشد که کار بازرگانی انجام میدهند. بسته نرم افزاری بازرگانی شامل سیستم های حسابداری ،دریافت […]

بیشتر بخوانید